Iroda címe:1061 Budapest,
Jókai tér 4. I./1.
Telefon:+36 (1) 473-1743
Fax:+36 (1) 311-1510
Honlap:www.csenterics.com
Email:csenterics@csenterics.com

Hírek, aktualitások

Hogyan kössünk szerződést? - II. sajtómegjenés

2011-05-22 17:39:01

Hogyan kerüljük el a nem megfelelően megkötött szerződésekből eredő jogvitákat (II. rész)

Amennyiben egy cégnek nincsen folyamatosan együttműködő jogi szakértője, a szerződések ellenőrzése, illetve az azt megelőző fázisok, és ezen döntések felelőssége elsősorban a szerződést aláíró képviselőre hárul. Ezért a szerződések megkötését megelőzően érdemes minden esetben megvizsgálni a Felek alkalmasságát. A témában ifj. dr. Csenterics Ferenccel, a Csenterics Ügyvédi Iroda vezető jogászával beszélgettünk.

Korábbi cikkünk folytatása. A cikk első része itt olvasható: Hogyan kerüljük el a nem megfelelően megkötött szerződésekből eredő jogvitákat

 -

A szerződés főbb pontjai

A szerződés tárgya meghatározza azt, hogy mire vonatkozik a szerződés. A meghatározásnak egyértelműnek kell lennie, hiszen mindkét Félnek tudnia kell, mit vár el a másik Féltől. A megfelelő és elfogadható teljesítésnek objektív mércéken kell alapulnia – ilyen módon kiküszöbölhető, hogy a másik Fél a szerződésnek meg nem felelő teljesítés miatt tagadja meg a fizetési kötelezettséget.

Az ellenérték általában valamely pénzösszeg megfizetésének a kötelezettségét jelenti. Meghatározásakor ki kell emelni, hogy a fizetési kötelezettség milyen feltételek bekövetkezése esetén, illetve hogy milyen határidő alatt áll be. 

A szankciórendszer szabályozza azt, hogy a szerződés megszegése esetén milyen szankciókat lehet a szerződést szegő Féllel szemben alkalmazni – ez elsősorban a hibás teljesítésre, késedelmes fizetésre szokott vonatkozni. Ide tartozhatnak a szerződés biztosítékai is, amelyek a nem megfelelő teljesítés esetére szóló mellékkötelezettségek.

Amennyiben a szerződés jellege megkívánja, érdemes arra is gondolni, hogyan lehet a szerződést felmondani, azaz milyen módon lehetséges megszüntetni a Felek közötti jogviszonyt. Gyakran előfordul, hogy a felmondás jogát irreálisan hosszú felmondási idő mellett és csak bizonyos időpontokra – pl. év végére – lehet gyakorolni. A felsorolás természetesen nem teljes körű – az adott szerződés jellegére tekintettel még számos körülmény szabályozható, illetve szabályozandó egy szerződésben –, ezeket a szempontokat azonban mindenképpen érdemes szem előtt tartani.

Általánosságban az is elmondható, hogy gyakran elegendő alaposan átgondolni, hogy melyek azok – a szerződés teljesítése során felmerülő – körülmények, amelyeket indokolt a szerződésben szabályozni.

 -

Ha a Felek között a szerződésből jogvita származik, akkor azt elsősorban közös egyeztetés során kell megkísérelni feloldani. A közös egyeztetetésnek nyilvánvalóan csak abban az esetben van értelme, amennyiben a Felek valódi célja a közös álláspont kialakítása. Amennyiben az egyik fél egyszerűen csak nem akar fizetni, úgy minél hamarabb jogi úton kell a követelést vele szemben érvényesíteni.

Abban az esetben, ha a vitás kérdés nem erre vezethető vissza – mint ahogyan ez egy peres eljárás során is történik –, elsősorban azt kell tisztázni, hogy mi volt a Felek eredeti célja, megállapodása; illetve hogy a meg nem felelő teljesítés kinek a hibájára vezethető vissza, és ennek megfelelően megtalálni a mindkét Fél által elfogadható megoldást.

Általánosságban elmondható az is, hogy amennyiben a Fél jogi szakértőt vesz igénybe szerződéseinek megkötése – és egyébként a tevékenysége gyakorlása során is –, számos költséges problémát képes elkerülni. Manapság már, tartós együttműködés esetére, számos ügyvédi irodánál igen kedvező konstrukciók is elérhetőek, amelyek egy működő gazdasági társaság számára – a jogvitákból faladó jogi költségekhez képest – nem jelentenek komoly megterhelést.

http://www.haszonkulcs.hu/cikk/cegvezetes/806-hogyan-keruljuk-el-a-nem-megfeleloen-megkotott-szerzodesekbol-eredo-jogvitakat-ii-resz

ugrás a lap tetejére