Iroda címe:1061 Budapest,
Jókai tér 4. I./1.
Telefon:+36 (1) 473-1743
Fax:+36 (1) 311-1510
Honlap:www.csenterics.com
Email:csenterics@csenterics.com

Hírek, aktualitások

Hogyan kössünk szerződést? - I. sajtómegjelenés

2011-05-20 10:35:58

Hogyan kerüljük el a nem megfelelően megkötött szerződésekből eredő jogvitákat - Haszonkulcs magazin

Amennyiben egy cégnek nincsen folyamatosan együttműködő jogi szakértője, a szerződések ellenőrzése, illetve az azt megelőző fázisok, és ezen döntések felelőssége elsősorban a szerződést aláíró képviselőre hárul. Ezért a szerződések megkötését megelőzően érdemes minden esetben megvizsgálni a Felek alkalmasságát. A témában ifj. dr. Csenterics Ferenccel, a Csenterics Ügyvédi Iroda vezető jogászával beszélgettünk.

 -

Az alkalmasság vizsgálata egyrészt jelenti azt, hogy meg kell győződnünk arról, hogy amennyiben a Fél gazdasági társaság, létezik; illetve hogy nem áll felszámolási-, csőd- vagy végelszámolási eljárás alatt. Érdemes kideríteni azt is, hogy az a személy, aki a gazdasági társaság nevében eljár, jogosult-e a társaság képviseletére.

Ezek az adatok gazdasági társaság esetén megtalálhatóak a társaság cégkivonatában, amely online formában, ingyenesen is elérhető. Az ingyenes cégtárak ugyan általában nem a lehívás napján érvényes és hatályos, hanem az azt néhány héttel megelőző állapotot tükrözik, alapvető ellenőrzési célra azonban mindenképpen megfelelnek. Ha a cégkivonatban nem az a személy szerepel képviselőként, aki a szerződéskötés kapcsán eljár, úgy a szerződéssel kapcsolatos eljáráshoz a képviselőtől származó meghatalmazásra is szükség van.

Ha a szerződést kötő Fél magánszemély, ellenőrizzük a személyazonosságát, azaz kérjük el a személyi igazolványát, útlevelét. Számos esetben előfordul, hogy nagyobb értékű – akár szóbeli, akár írásbeli – szerződéskötés esetén sem azonosítatják a magánszemély Felet, így egyáltalán az is kérdéses, hogy valóban a megjelölt személy írta alá a szerződést.

A szerződések írásba foglalása – amely ugyan csak azokban az esetekben szükséges, amikor azt valamely jogszabályi rendelkezés megköveteli –, minden esetben javasolt, mivel egy utólagos jogvitánál elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a Felek miben is állapodtak meg – márpedig ez nyilvánvalóan egyszerűbb egy írásba foglalt szerződés esetén.

Amennyiben a szerződést kötő Felek azonosítása, legitimitásának tisztázása megtörtént, az első lépés a szerződés alapos átolvasása és értelmezése. A Csenterics Ügyvédi Iroda szakértői gyakran találkoznak olyan jogvitákkal, amelyek abból adódtak, hogy a szerződést kötő Fél nem olvasta alaposan végig a szerződést. Fontos tehát, hogy tisztázzuk azokat a pontokat, amelyek nem egyértelműek, hiszen a jogviták során is elsősorban azt kell megállapítani, hogy mi volt a szerződést kötő Felek akarata, mi volt a szerződéssel elérni kívánt cél.

http://www.haszonkulcs.hu/cikk/cegvezetes/803-hogyan-keruljuk-el-a-nem-megfeleloen-megkotott-szerzodesekbol-eredo-jogvitakat

ugrás a lap tetejére